Tarif Tol Semarang Solo

Tarif Tol Semarang Solo

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Ungaran Bawen 8000 12000 12000 16000 16000 -
Ungaran Salatiga 25500 38500 38500 51500 51500 -
Ungaran Banyumanik 7500 11000 11000 15000 15000 -
Ungaran Boyolali 49500 74000 74000 98500 98500 -
Ungaran Kartasura 57500 86500 86500 115500 115500 -
Bawen Ungaran 8000 12000 12000 16000 16000 -
Bawen Salatiga 17500 26500 26500 35000 35000 -
Bawen Banyumanik 15500 23000 23000 31000 31000 -
Bawen Boyolali 41500 62000 62000 82500 82500 -
Bawen Kartasura 49500 74500 74500 99500 99500 -
Salatiga Ungaran 25500 38500 38500 51500 51500 -
Salatiga Bawen 17500 26500 26500 35000 35000 -
Salatiga Banyumanik 33000 49500 49500 66000 66000 -
Salatiga Boyolali 23500 35500 35500 47500 47500 -
Salatiga Kartasura 32000 48000 48000 64000 64000 -
Banyumanik Ungaran 7500 11000 11000 15000 15000 -
Banyumanik Bawen 15500 23000 23000 31000 31000 -
Banyumanik Salatiga 33000 49500 49500 66000 66000 -
Banyumanik Boyolali 56500 85000 85000 113500 113500 -
Banyumanik Kartasura 65000 97500 97500 130500 130500 -
Boyolali Ungaran 49500 74000 74000 98500 98500 -
Boyolali Bawen 41500 62000 62000 82500 82500 -
Boyolali Salatiga 23500 35500 35500 47500 47500 -
Boyolali Banyumanik 56500 85000 85000 113500 113500 -
Boyolali Kartasura 8500 12500 12500 17000 17000 -
Kartasura Ungaran 57500 86500 86500 115500 115500 -
Kartasura Bawen 49500 74500 74500 99500 99500 -
Kartasura Salatiga 32000 48000 48000 64000 64000 -
Kartasura Banyumanik 65000 97500 97500 130500 130500 -
Kartasura Boyolali 8500 12500 12500 17000 17000 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)