Tarif Tol Solo Mantingan Ngawi

Tarif Tol Solo Mantingan Ngawi

Asal Perjalanan Tujuan Perjalanan Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV Golongan V Golongan VI
Kartasura Colomadu 1000 1000 1000 1500 1500 -
Kartasura Bandara Adi Sumarmo 6500 9500 9500 12500 12500 -
Kartasura Solo/Ngemplak 14000 20500 20500 27500 27500 -
Kartasura Purwodadi 16500 25000 25000 33500 33500 -
Kartasura Karanganyar 25500 38000 38000 50500 50500 -
Kartasura Sragen 41500 62000 62000 82500 82500 -
Kartasura Sragen Timur 60500 90500 90500 120500 120500 -
Kartasura Ngawi 100000 150000 150000 200000 200000 -
Kartasura Klitik 104500 157000 157000 209500 209500 -
Colomadu Kartasura 1000 1000 1000 1500 1500 -
Colomadu Bandara Adi Sumarmo 5500 8500 8500 11000 11000 -
Colomadu Solo/Ngemplak 13000 19500 19500 26000 26000 -
Colomadu Purwodadi 16000 24000 24000 32000 32000 -
Colomadu Karanganyar 24500 37000 24000 49000 49000 -
Colomadu Sragen 40500 61000 61000 81000 81000 -
Colomadu Sragen Timur 59500 89500 89500 119000 119000 -
Colomadu Ngawi 99500 149000 149000 198500 198500 -
Colomadu Klitik 104000 156000 156000 208000 208000 -
Bandara Adi Sumarmo Kartasura 6500 9500 9500 12500 12500 -
Bandara Adi Sumarmo Colomadu 5500 8500 8500 11000 11000 -
Bandara Adi Sumarmo Solo/Ngemplak 7500 11000 11000 15000 15000 -
Bandara Adi Sumarmo Purwodadi 10500 15500 15500 21000 21000 -
Bandara Adi Sumarmo Karanganyar 19000 28500 28500 38000 38000 -
Bandara Adi Sumarmo Sragen 35000 52500 52500 70000 70000 -
Bandara Adi Sumarmo Sragen Timur 54000 81000 81000 108000 108000 -
Bandara Adi Sumarmo Ngawi 94000 140500 140500 187500 187500 -
Bandara Adi Sumarmo Klitik 98500 147500 147500 197000 197000 -
Solo/Ngemplak Kartasura 14000 20500 20500 27500 27500 -
Solo/Ngemplak Colomadu 13000 19500 19500 26000 26000 -
Solo/Ngemplak Bandara Adi Sumarmo 7500 11000 11000 15000 15000 -
Solo/Ngemplak Purwodadi 3000 4500 4500 6000 6000 -
Solo/Ngemplak Karanganyar 11500 17500 17500 23000 23000 -
Solo/Ngemplak Sragen 27500 41500 41500 55000 55000 -
Solo/Ngemplak Sragen Timur 46500 70000 70000 93000 93000 -
Solo/Ngemplak Ngawi 86500 129500 129500 172500 172500 -
Solo/Ngemplak Klitik 91000 136500 136500 182000 182000 -
Purwodadi Kartasura 16500 25000 25000 33500 33500 -
Purwodadi Colomadu 16000 24000 24000 32000 32000 -
Purwodadi Bandara Adi Sumarmo 10500 15500 15500 21000 21000 -
Purwodadi Solo/Ngemplak 3000 4500 4500 6000 6000 -
Purwodadi Karanganyar 8500 13000 13000 6000 17000 -
Purwodadi Sragen 24500 37000 37000 49000 49000 -
Purwodadi Sragen Timur 43500 65500 65500 87500 87500 -
Purwodadi Ngawi 83500 125000 125000 166500 166500 -
Purwodadi Klitik 88000 132000 132000 176000 176000 -
Karanganyar Kartasura 25500 38000 38000 50500 50500 -
Karanganyar Colomadu 24500 37000 37000 49000 49000 -
Karanganyar Bandara Adi Sumarmo 19000 28500 28500 38000 38000 -
Karanganyar Solo/Ngemplak 11500 17500 17500 23000 23000 -
Karanganyar Purwodadi 8500 13000 13000 17000 17000 -
Karanganyar Sragen 16000 24000 24000 32000 32000 -
Karanganyar Sragen Timur 35000 52500 52500 70000 70000 -
Karanganyar Ngawi 75000 112000 112000 149500 149500 -
Karanganyar Klitik 79500 119000 119000 158500 158500 -
Sragen Kartasura 41500 62000 62000 82500 82500 -
Sragen Colomadu 40500 61000 61000 81000 81000 -
Sragen Bandara Adi Sumarmo 35000 52500 52500 70000 70000 -
Sragen Solo/Ngemplak 27500 41500 41500 55000 55000 -
Sragen Purwodadi 24500 37000 37000 49000 49000 -
Sragen Karanganyar 16000 24000 24000 32000 32000 -
Sragen Sragen Timur 19000 28500 28500 38000 38000 -
Sragen Ngawi 59000 88500 88500 11500 117500 -
Sragen Klitik 63500 95000 95000 127000 127000 -
Sragen Timur Kartasura 60500 90500 90500 120500 120500 -
Sragen Timur Colomadu 59500 89500 90500 119000 119000 -
Sragen Timur Bandara Adi Sumarmo 54000 81000 81000 108000 108000 -
Sragen Timur Solo/Ngemplak 46500 70000 70000 93000 93000 -
Sragen Timur Purwodadi 43500 65500 65500 87500 87500 -
Sragen Timur Karanganyar 35000 52500 52500 70000 70000 -
Sragen Timur Sragen 19000 28500 28500 38000 38000 -
Sragen Timur Ngawi 39500 59500 59500 79500 79500 -
Sragen Timur Klitik 44500 66500 66500 88500 88500 -

Info Golongan Kendaraan

Golongan Jenis Kendaraan
Golongan I Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
Golongan II Truk dengan 2 (dua) gandar
Golongan III Truk dengan 3 (tiga) gandar
Golongan IV Truk dengan 4 (empat) gandar
Golongan V Truk dengan 5 (lima) gandar
Golongan VI Kendaraan bermotor roda 2 (dua)